Examen vaarbewijs voortaan via CBR

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs. Het CBR neemt deze taak over van Vamex. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige examens qua inhoud en zwaarte. Ook de examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan…