Aantal ernstig verkeersgewonden stijgt in jaar tijd met 1.000

Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2018 toegenomen tot 21.700, zo’n 1.000 meer dan in 2017. Vooral dodelijke slachtoffers onder de fietsers, scootmobielrijders en 80-plussers vertonen de afgelopen tien jaar een ongunstige ontwikkeling en verdienen daarom extra aandacht. Dit concludeert de SWOV in de Monitor Verkeersveiligheid 2019. Het aantal verkeersdoden dat in 2018 viel, werd…